0916.23.70.90
Thuê xe cần thơ đi cảng trần đề côn đảo
Loại xe  Giá Ghi chú
xe 4 chỗ 1.000.000 đ bao gồm tất cả  các phí đi đường
xe 7 chỗ 1.200.000 đ bao gồm tất cả  các phí đi đường
xe 16 chỗ 1.600.000 đ bao gồm tất cả  các phí đi đường
xe 29 chỗ 3.000.000 đ bao gồm tất cả  các phí đi đường
xe 45 chỗ 4.500.000 đ bao gồm tất cả  các phí đi đường
Share Tweet Plus Gmail